Ontvangsdame / verkoopsadministrateur

Printagon Branding Solutions

Matrieksertifikaat.Ten volle rekenaargeletterdQuickbooks geletterdheid ‘n voordeel.Moet ten volle tweetalig wees in Afrikaans en Engels.Noodsaaklike eienskappe:Moet entoesiasties wees asook gretig om kliente te help.Moet die vermoë hê om te kan “multi-task” asook die ekstra myl te loop om take te voltooi.Uitgebreide kennis oor ontvangs en administrasie, moet syfer gerig wees en aandag gee aan detail.Opgesomde taakrol:Skakelbord operateur.Stuur telefoon- / e-posboodskappe aan personeel.Help met verkoopsadministrasie.Hou rekord van daaglikse produksiestate.Bespreking van “Courier” dienste en hulp aan kliënte met afhaal van produkte.Hulp met verkope en navrae van kliënte.Boonop moet u ‘n wye reeks ander funksies, wat verband hou met verkope en administrasie, uitvoer soos van tyd tot tyd van u verlang.Application Deadline: 2021/08/16Job Types: Full-time, Part-timeSalary: R8,000.00 – R10,000.00 per monthEducation:High School (matric) (Required)Show more

Maximum file size: 256 MB.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.